info@panadisplay.com

PANASYS utrzymuje niewielką bazę danych, która zawiera informacje zbierane z naszych formularzy informacji i formularzy wsparcia. Dane z tych formularzy są wykorzystywane w celu lepszej obsługi naszych klientów poprzez dostarczanie potencjalnym klientom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji poprzez zapewnienie naszym obecnym klientom prostego sposobu aby uzyskać dostęp do naszych doświadczonych zespołów wsparcia.  


PANASYS nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu, a w szczególności zrzeka się wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, nienaruszalności i przydatności do określonego celu. Informacje o urządzeniu są własnością PANASYS i mogą być przedmiotem patentów będących w toku lub udzielonych. Zabronione jest kopiowanie lub ujawnianie tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody.


PANASYS dba o to, aby wszystkie zawarte w tym dokumencie informacje były poprawne, ale nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Wyroby PANASYS są w trakcie opracowywania, a opublikowane informacje mogą nie być aktualne. PANASYS zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Specyfikacjach lub materiałach pisemnych bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym czasie. Ważne jest sprawdzenie aktualnej pozycji za pomocą PANASYS .


Wyroby PANASYS nie są odporne na uszkodzenia, nie są zaprojektowane, wyprodukowane lub przeznaczone do użytku lub odsprzedawane jako urządzenia kontrolne on-line w niebezpiecznych środowiskach wymagających niezawodnego działania, np. Podczas eksploatacji obiektów jądrowych, nawigacji lotniczej lub systemów łączności, kontroli ruchu lotniczego, bezpośredniego maszyny podtrzymujące życie lub systemy broni, w których awaria produktu może prowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód fizycznych lub środowiskowych ("działania wysokiego ryzyka"). PANASYS i jego dostawcy w szczególności rezygnują z wyrażenia lub domniemania gwarancji przydatności do działań wysokiego ryzyka. Korzystanie z produktów i urządzeń PANASYS w ramach "Czynności wysokiego ryzyka" oraz w dowolnej innej aplikacji jest całkowicie na ryzyko kupującego, a kupujący zobowiązuje się chronić, rekompensować i chronić nieszkodliwe PANASYS przed wszelkimi szkodami, roszczeniami lub wydatkami wynikającymi z takiego użytkowania. Żadne licencje nie są przekazywane, w sposób dorozumiany lub nie, w ramach jakichkolwiek praw własności intelektualnej PNASYS .
PANASYS nie będzie sprzedawać, wymieniać ani przekazywać informacji, które nam przesyłasz, bez Twojej zgody.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się ze PANASYS pod numerem 0755-28342847